Sztuka z motywem wspinaczki

Wspinaczka skalna to znacznie więcej niż tylko sport. To sposób na kontemplację natury, medytację i pokonywanie własnych lęków. Wspinaczka to także niezwykłe przyjaźnie - wspinać się w górę z inną osobą i być połączonym jedną liną wymaga ogromnego zaufania.

Wspinaczka to również inspiracja i okazja do tworzenia "Szybkich Szkiców" - rysunków postaci w ruchu trwających kilka minut. Traktujemy te szkice jako ćwiczenia percepcyjne. Dla nas są one także bardzo cenną pamiątką z wspinaczkowych wycieczek.

Leave a Reply