Dla kogo są warsztaty?

Dla firm

– to doskonały pomysł na integrację pracowników w Twojej firmie.

Dla szkół

– idealne na specjalne okazje, takie jak początek roku szkolnego, czy Wigilia szkolna, lub po prostu jako okazja do nauki czegoś nowego.

Na imprezy rodzinne

– to wspaniały czas spędzony z grupą przyjaciół lub znajomych, a także interesujący pomysł na wieczór panieński lub kawalerski. Zapewniamy profesjonalną opiekę nad dziećmi podczas rodzinnych uroczystości, np. komunii, wesel, urodzin.

Where do we organize workshops?

Przeprowadzamy warsztaty praktycznie w każdym miejscu. Jeśli brakuje Ci przestrzeni, możemy zorganizować takie spotkania w otoczeniu natury – na przykład w parku, na łące lub nad rzeką. Jesteśmy z Gran Canarii i oferujemy kreatywne warsztaty na całej wyspie, a także na pozostałych Wyspach Kanaryjskich.

Dekorowanie luster mozaikami

Lustro, tajemniczy przedmiot ze świata optyki, daje niezwykłą możliwość obserwacji siebie w procesie twórczym, a dekorując je – w pewnym sensie – dekorujemy to, co się w nim odbija.

Mozaika to dekoracyjna sztuka tworzenia obrazów/wzorów na powierzchni poprzez ustawienie małych kawałków kamienia, marmuru, płytek lub szkła.

Podstawki mozaikowe to małe dzieła sztuki, które rozjaśniają przestrzenie. Są wytrzymałe, odporne na wodę i atrakcyjne. Jeśli połączysz je z odrobiną kreatywności, będziesz gotowy na funkcjonalny element wystroju domu, który ozdobi Twój dom lub prezent. Jest to również zabawny projekt DIY, bez większych szczegółów technicznych.

Podczas tych warsztatów zaprojektujesz własne lustro mozaikowe zawierające szkło, płytki ceramiczne, klejnoty i zabawne ozdoby. Dowiemy się, jak projektować z wykorzystaniem wzorów i kolorów, procesu aplikacji oraz mieszania i barwienia fug. Po tych warsztatach spojrzysz na ceramikę i szkło w zupełnie nowy sposób i zaczniesz myśleć o kolejnym projekcie mozaiki!

Upcycling – doniczki

Upcykling nada nowe życie zużytym opakowaniom i starym przedmiotom. Przetworzone odpady nie tylko zyskują na wartości, ale także stają się niepowtarzalne i niepowtarzalne. Przy odrobinie wyobraźni ze śmieci można zrobić niemal wszystko – dekoracje wnętrz, meble, ubrania i przedmioty codziennego użytku.

Uczestnicy dowiedzą się o praktykach gospodarowania odpadami i korzyściach płynących z upcyklingu, takich jak ochrona zasobów i redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Każdy uczestnik wykona własnoręcznie z różnych, wybranych przez siebie elementów – metalowych puszek, plastikowych butelek, starych czajników. Do dekoracji dostępne będą farby, skrawki tkanin, mech, suszone rośliny, elementy mozaiki itp. Po wykonaniu doniczek posadzimy w nich sukulenty.

Malowanie mandali na kamieniach

Mandala to rysunek po okręgu, technika plastyczna stosowana w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Mandala wywodzi się z tradycji hinduskiej, a jej nazwa oznacza „koło życia”, „cały świat”. Już dawno zauważono, że rysunek ma terapeutyczne działanie mandali na jej twórcę.

Podczas naszych warsztatów uczestnicy poznają historię i symbolikę mandali.

Korzystając z dostępnych materiałów, każdy stworzy własne piękne mandale. Ręcznie robione kamienne „talizmany” zostaną następnie zapakowane w kartonowe pudełka, a swoje dzieła każdy uczestnik zabierze do domu.

Pracę twórczą uprzyjemnią relaksujące piosenki odtwarzane w tle, wspierające procesy twórcze.

Tworzenie lamp elektrycznych

Dowiedz się, jak bezpiecznie zamienić dowolny przedmiot w lampę.

Podczas tych warsztatów zdobędziesz umiejętności potrzebne do stworzenia własnej lampy elektrycznej, a to, co zrobisz, zabierzesz tego dnia do domu!

Lampa będzie miała własną wtyczkę, włącznik, 2 m przewodu elastycznego, oprawy oświetleniowe w wybranym przez Ciebie kolorze i energooszczędną żarówkę w stylu vintage.

Dodatkowo zostanie ozdobiony według Ciebie – będzie wykonany z kawałków drewna, szklanej butelki, papieru, metalu i elementów mozaiki – to zależy od Twojego pomysłu i kreatywności.

Będziesz zaskoczony, jak łatwo jest zrobić lampę, a zabawa z prądem jest przyjemna i przyjemna.

EBRU – PAINTING ON WATER

During the workshops, you will learn and try your hand at the unique Turkish art of painting on Ebru water.

Under my supervision, you will learn how to use all the tools and different types of paints, thanks to which you will create unique colorful patterns on the water surface, which you will finally translate onto paper. In addition, the workshops themselves are also a great way to relax and break away from everyday duties.

The workshops are aimed at people who are encountering the ebru technique for the first time. They are suitable both for people who are interested in artistic work and for amateurs without manual skills.

You will leave the workshop with basic knowledge of the water painting technique – ebru. We will start the meeting with information about the technique of painting on water. Then we will make three basic patterns together: battal, ebru using a comb and flower. We learn all elements of the technique, i.e. applying paint, laying paper, removing work from water and creating patterns, by doing it together. After completing three patterns, each participant spends the remaining time working on their own ideas.

Natural creams and lotions

Eat your cream – these are workshops designed for people who make conscious choices and for all those who do not yet realize how important the impact of what we put on and rub into our skin is.

In times when preservatives, chemical additives and other „miracles” are found in practically everything, you can write for hours about the advantages of self-made cosmetics. Natural extracts from plants and herbs always have a beneficial effect and their skillful use can work wonders for our skin! Our grandmothers knew this and took literally handfuls of nature.

We use only natural ingredients and additives to compose recipes, including: nutritional butters and oils, plant waxes and essential oils 100%. During the workshops, participants use ready-made recipes or together we create unique products tailored to individual needs.

Glycerin soaps

Make your own 100% ecological soaps! Can there be anything more relaxing and positively recharging our batteries than creating our own cosmetics, unique and just for us? Cosmetics with natural ingredients, without chemicals, preservatives and artificial additives? If you love such cosmetic wonders as much as we do, our workshops are just for you!

All soaps are made from vegetable glycerin. They can be colorful, transparent or opaque (milky and pastel).
We create all of them with additions of oils, herbs, petals and other wonders. The various shapes of the molds we use provide endless possibilities for creating patterns, colors and shapes of ready-made cosmetics. We use essential and sometimes fragrance oils to flavor soaps, and special cosmetic dyes to color them. We pack ready-made cosmetics so that they can become a gift for a loved one.
To create soaps, we use a glycerin base that does not contain SLS/SLES (Sodium Lauryl Sulfate) detergents. Thanks to this, our soaps are safe because they do not irritate the skin, do not dry it out or cause allergies. We only use certified natural cosmetic products and recipes that we have proven.

Soy candles

Soy candles are wonderful! Safe for us and the environment because they provide a clean interior atmosphere. They do not smoke when burning, and they emit many times less carbon dioxide than classic candles. When burning soy candles, up to 90% less soot is produced than in the case of candles made of paraffin. Soy candles are also much more efficient than conventional candles. The burning time is half as long as the burning time of a paraffin candle with the same size and wick dimension. If soy wax stains clothes or tablecloths, the stain can be easily washed off with soap and water.

You will learn about the types of scented candles and the differences between paraffin wax and natural waxes. You will also learn the process of making soy candles from the inside out and learn what materials to use when working. You will discover the world of scents and dyes for candles, and learn how essential oils differ from fragrance oils. You will create two personalized soy candles with the scent of your choice under the supervision of an instructor.

Pyrography – painting in wood

Burning into wood – „Painting with Fire”. These are workshops on burning patterns and inscriptions into wood. Out of love for wood, its timelessness and wonderful, soothing properties, an original and one-of-a-kind workshop program was created for all those who value original and ecological home/office decorations. Wood burning is an incredibly effective activity! This skill is professionally called pyrography.

During our workshops, each participant will learn how to burn patterns and inscriptions in wood using a pyrography. Pyrography is not difficult. All you need is a bit of manual skills, imagination, wood and a pyrograph to create a wonderful decoration yourself. Attention! The workshops are very engaging and bring a lot of joy and satisfaction from creating!

Mini forests in jars

Contact with nature is important in many respects. Observing nature calms you down and provides you with a break from the hustle and bustle of the city. Since not everyone can afford a daily walk in the forest and the lack of greenery may bother us, we have prepared unique workshops thanks to which participants will invite real forest plants to their home – all you need to do is make space for a large jar.

„Forest in a jar” is a class during which we will teach participants how to create their own small ecosystem. Once placed in the container, the vegetation does not need any further care – the closed circuit ensures that the small forest has the right amount of moisture to survive. During the workshops, we will present the individual stages of working on a forest jar and provide a lot of useful information about ecology. Creating a miniature forest not only expands knowledge about forest flora – it is also a great opportunity to develop manual skills.

Special experiences for children:

Fluorescent Clay Fantasy Workshop

Step into a world of glowing wonders with our Fluorescent Clay Fantasy Workshop! This unique artistic experience combines the tactile joy of working with clay and the enchanting allure of fluorescent colors. Children will embark on a journey of creativity, producing their own mesmerizing, glow-in-the-dark masterpieces.

Guided by experienced instructors, children will mold and shape the clay into their chosen forms – be it fantastical creatures, abstract shapes, or miniature scenes. The pliable nature of the clay ensures that every child can bring their unique vision to life.

Witness the magic unfold as the creations come to life under UV lights. The workshop space transforms into a dazzling display of glowing sculptures, each one radiating with the vibrant energy of fluorescent colors.

At the end of the workshop, each child will proudly take home their glowing masterpiece. The clay retains its fluorescent properties, allowing the artwork to continue captivating both creators and onlookers in the darkness of the night.

Exploring Art with Sand

Our Sand Painting Workshop invites children to explore the tactile and mesmerizing world of creating art with sand. This unique experience engages their senses, sparks imagination, and encourages the development of fine motor skills. From fundamental layering to detailed expressions, children learn to create textures, patterns, and dynamic compositions with finesse and flair.

Customize the workshop with themes that captivate children’s interests. Whether it’s crafting serene beach scenes, constructing animal habitats, or painting abstract landscapes, each themed project injects an element of excitement and personal engagement.

Conclude the workshop with each child proudly carrying home their unique sand creation. These captivating sandscapes serve as tangible mementos, capturing the essence of the fun, creativity, and skill development experienced during the workshop.

All you need is a bit of manual skills, imagination, wood and a pyrograph to create a wonderful decoration yourself. Attention! The workshops are very engaging and bring a lot of joy and satisfaction from creating!

Handmade Board Games

Our Handmade Board Games Workshop is a vibrant space where children can unleash their imagination and transform ordinary materials into exciting, personalized board games. Join us for a day of crafting, laughter, and the joy of creating unique games that bring families and friends together.

In our workshop, children become game designers, dreaming up their own worlds, characters, and rules. From magical lands to outer space adventures, the possibilities are as limitless as their imaginations.

Participants dive into the creative process, designing and crafting game boards, cards, dice, and playing pieces. It’s a hands-on experience that turns everyday materials into the building blocks of their very own board game masterpieces.

Our expert facilitators guide the children through the process of creating game rules that are easy to understand yet full of excitement. It’s a fantastic opportunity for them to explore logic, strategy, and critical thinking.

Building a board game is a collaborative effort. Children engage in teamwork, sharing ideas, and pooling their creativity to produce games that are not just fun to play but also the result of collective imagination.

Origami – the Art of Paper Folding

These engaging sessions are designed to introduce kids to the ancient art of paper folding, fostering creativity, patience, and a sense of accomplishment. Join us for an unforgettable experience where ordinary sheets of paper transform into delightful origami masterpieces.

Participants embark on paper-folding adventures, crafting their own origami menagerie. From frogs that hop to birds that flap their wings, each creation is a testament to the magic of origami and the boundless creativity within every child.

Folding paper requires focus and patience, making origami an excellent activity for promoting mindfulness in children. It provides a calming and meditative experience as they immerse themselves in the rhythmic process.

Each workshop concludes with a showcase where children proudly display their origami creations. Every participant leaves with a collection of folded treasures, fostering a sense of accomplishment and pride.

What does the offer include?

• Arrive before the start of the workshop and prepare the workspace and protective materials;
• Theoretical introduction and our support in the practical part;
• All materials and tools needed to create works of art;
• Participants take all the work they produce with them;
• Finally, we clean up after ourselves :).

How much is it?

The cost of our basic workshops depends on the type of workshop and the number of participants. The minimum number of participants in our workshops is 3 people. We adjust the cost of participation for one person to the client’s requirements because we prepare each offer individually. Workshop prices start from 15 Euro. We issue a fiscal invoice for everything.

How long do the workshops last?

The duration of the workshops will be agreed individually. Workshops usually last from 1.5 hours. The maximum duration is negotiable. Everything takes place in a relaxed, friendly atmosphere, we are not in a hurry and we devote as much time to everyone as they need.

In what language do we conduct workshops?

We conduct workshops in Spanish, English, Czech and Polish.

Why do craft workshops integrate so well?

Craft workshops will allow you to effectively break away from everyday duties. We guarantee that while making soaps or exploring the pyrography technique, there will be no time (or desire!) to talk about projects and deadlines. Amazing energy, cooperation without pressure and a lot of laughter. When hands are busy creating, interactions are naturally established between participants and bonds are strengthened. The impressions after the workshop will stay with you for a long time and it is quite possible that you will want more!

Craft workshops are perfect in every details!

Regardless of the workshop you choose, we assure you that the leader is excellent at sharing knowledge and inspiring even novice participants to take action. We know all the developers and we promise that your team will be in the best hands. Without pressure, at your own pace and in a relaxed atmosphere, you will try your hand at crafting under the supervision of real masters of their craft.

Haven’t found a workshop for yourself? Write to us, we will create them for you!
Do you have any questions? Do you need support in choosing workshops for your company? Contact us and we will be happy to prepare a proposal tailored to your team.

Leave a Reply